Tips

Vilken är den mest passiva inkomsten?

Passiv inkomst är något många drömmer om. I det här inlägget försöker vi hitta den mest passiva inkomsten.

Som vi redan konstaterat i inlägget där vi förklarar vad passiva inkomster är så kan de vara mer eller mindre passiva. Några av de inkomster som listas där:

  • Investeringar
  • Aktier och fonder
  • Räntor

Dessa är dock ganska lätta att identifiera som passiva. Om du gör en googling på ”passiv inkomst” så kommer du nästan bara få träffar på dessa. Det vi tänkte fokusera på i det här inlägget är att försöka hitta den mest passiva inkomsten bland andra idéer. Vi delar också ut betyg på en skala från 1 till 5 för hur pass passiv inkomsten är.

Sälja en helt digital produkt

En digital produkt som man säljer via en automatiserad e-handelslösning kräver i princip ingen extra handpåläggning för själva försäljningen. Det kan vara en e-bok eller kanske en digital utbildning. Man kan säga att affärsidén är skalbar, eftersom ökad försäljning av samma produkt inte automatiskt genererar mer jobb.

Tyvärr så genererar dock själva produkten inte någon passiv inkomst förrän efter att den är skapad. Då kan den visserligen fortsätta att generera intäkter under en lång tid, så länge som den är relevant.

Eftersom produkten i sig behöver skapas så är detta nog inte den mest passiva inkomsten. Skalbarheten och möjligheten att fortsätta sälja produkten långt efter att den är skapad gör dock att betyget fortfarande blir ganska bra.

Betyg: 3 av 5.

Hyra ut bilar eller arbetsfordon

Bilar eller arbetsfordon är på många sätt starka case när det kommer till uthyrning. De fyller ett väldigt tydligt behov och tilltalar en bred målgrupp. Vi har till exempel tidigare skrivit om att hyra ut en minigrävare eller en skåpbil.

Men när vi ska bedöma hur pass passiv inkomst uthyrning av något är så är det framförallt två saker vi ska titta efter. Hur lång tid det tar innan de går med vinst, efter att inköpskostnad betalats av, samt hur mycket underhåll det kräver.

Här har tyvärr fordon en nackdel eftersom de är dyra att köpa in och även kan behöva en del underhåll. Det blir en dålig kombination. Det kommer ta lång tid innan de börjar gå med vinst. Det innebär i sin tur att man kommer behöva underhålla bilarna under den här tiden.

Detta innebär såklart inte att det är en dålig idé att hyra ut fordon generellt. Men just ur det är perspektivet blir det inget högt betyg. Det är inte den mest passiva inkomsten.

Betyg: 2 av 5.

Hyra ut en fastighet

Att hyra ut olika typer av fastigheter är ett populärt sätt att få en sidoinkomst. Det kan vara allt från en gäststuga till en lägenhet, eller kanske någon typ av förvaring. I det sistnämnda hyr man dock ofta inte fastigheten i sig utan betalar bara för en viss yta i den.

När du äger och hyr ut någon typ av fastighet så genererar fastigheten i sig en passiv inkomst. Men det är en hel del saker runt omkring som måste skötas för att hyresgästen ska vara nöjd. Vitvaror ska fungera till exempel.

Dessutom ingår också en del administration, som att hitta hyresgäster, eventuellt ta referenser på dem, hantera hyresbetalningar med mera.

Jämfört med mycket annat så är det dock en relativt passiv inkomst. Och möjligheten finns också att leja ut fastighetsskötseln till en tredje part. Dessutom så ökar en fastighet snarare i värde än minskar över tid. Det gör att den snarare bör räknas som en investering än som ett arbetsredskap som ska betalas av över tid. Enligt det sättet att räkna så ger en fastighet positiv avkastning redan från dag 1 då hyror börjar komma in.

Betyg: 4 av 5

Summering – vilken är då den mest passiva inkomsten?

Av de tre idéer som listas i det här inlägget så anser vi att uthyrning av fastigheter är den mest passiva inkomsten. Det går enkelt att outsourca fastighetsskötseln, det som framförallt innebär löpande arbete för hyresvärden, till en tredje part. Visserligen så tar det lång tid innan en fastighet tjänat in den ursprungliga investeringen i hyra, men eftersom fastigheten är en investering där värdet ofta går att skriva upp över tid så gör inte det något. En bil som hyrs ut tappar däremot värde över tid.