Affärsutveckling

Vad är en skalbar affärsmodell?

Inom affärsutveckling pratar man ofta om skalbarhet, om en affärsidé är skalbar. Men vad innebär det egentligen att ha en skalbar affärsmodell?

Lite förenklat skulle man kunna säga att det innebär att arbetsbördan inte ökar i samma takt som försäljningen ökar. Fler kunder innebär inte automatiskt mer jobb. Affärsmodellen är konstruerad för att kunna hantera 1000 kunder lika lätt som den tidigare kunde hantera 10 kunder.

Om du säljer en fysisk produkt, en bok till exempel, så behöver du köpa in eller producera fler exemplar av boken när försäljningen ökar. Du behöver också ha mer personal som hanterar försäljning och/eller logistik.

Om du däremot säljer en digital bok så kan den kopieras och säljas i all oändlighet utan att det behövs någon extra arbetsinsats. Köpprocessen går att automatisera och du behöver heller ingen logistik.

För startups innebär en skalbar affärsmodell att företaget kan växa snabbare och mer obehindrat och får därför oftast en högre värdering. Potentialen bedöms helt enkelt som större.

Också för dig som istället bedriver din affärsverksamhet som ett hobbyprojekt innebär en skalbar affärsmodell en stor fördel. Detta eftersom sannoliktheten ökar för att verksamheten åtminstone till viss del kan pågå även under den tid som du spenderar på andra saker. I bästa fall kanske den till och med kan bli en helt passiv inkomst, vilket innebär att du kan tjäna pengar medan du är på ditt vanliga jobb, spenderar tid med familjen eller sover. Det låter väl inte så dumt?

Vill du läsa mer om vad en skalbar affärsmodell innebär?

Det finns givetvis mängder av material på webben om vad som kännetecknar en skalbar affärsmodell. Vill du läsa mer så finns ett par länkar nedan.