Idéer, Tjänster

Erbjuda föreläsningar

Har du kunskap eller erfarenheter att dela med dig av? Kanske kan du erbjuda föreläsningar som du tar betalt för?

Syftet med föreläsningarna kan vara både att utbilda och ge inspiration. En duktig föreläsare kan förhoppningsvis bidra med både och. Ämnen kan givetvis variera, men om det är något med koppling till arbetslivet så ökar möjligheterna att kunna erbjuda föreläsningar till olika företag. Det kan handla om allt från interkulturell kommunikation till förändringsarbete eller sociala medier.

Läs även andra inlägg som är inriktade på att dela med sig kunskap.

Kalkyl

Hur mycket kan man då ta betalt för en föreläsning? Tyvärr finns det inget enkelt svar på detta utan beror helt på vad de man föreläser hos är beredda att betala.

Att ta runt 10 000 kronor (plus moms) för en föreläsning på ca 2-3 timmar är dock inget konstigt. Många lite mer högprofilerade föreläsare tar betydligt mer än så. Blir man högprofilerad kan man givetvis också höja priset.

Oavsett vilket arvode man tar så behöver man räkna in förberedelser i kalkylen. Generellt sett tar förberedelserna mer tid än själva föreläsningen.

Låt oss räkna på 10 000 som arvode för en föreläsning på 3 timmar, plus 5 timmars förberedelser.

10 000 / 8 timmar = 1 250 kronor i timmen.

Det man dock måste komma ihåg är att summan 10 000 kronor är före avdrag för skatt och sociala avgifter. Om man väljer att fakturera via tjänster som Frilans Finans så får man ut ungefär hälften av beloppet man fakturerar netto (exklusive moms). Det som försvinner är först arbetsgivaravgift och sedan inkomstskatt (den skatt du ser dras på din vanliga lön) samt en liten avgift till Frilans Finans. Den sistnämnda är dock rätt liten i sammanhanget.

Timlön netto: cirka 625 kronor i timmen.

Om man istället väljer man att istället räkna på exempelvis 5 föreläsningar per år så blir det 50 000 kronor brutto och cirka 25 000 kronor netto. Det är såklart en riktigt bra sidoinkomst, för något man förhoppningsvis tycker är kul att göra.

Applicera skalbarhet för bättre kalkyl

Att erbjuda föreläsningar är inte någon skalbar affärsidé. Tvärtom så bygger den mycket på att man levererar en bra upplevelse för sina åhörare om och om igen. Men den har ändå vissa skalbara inslag. Det går givetvis att ta fram en eller ett par standardiserade föreläsningar som man kan utgå ifrån och därmed minska tiden man behöver lägga på förberedelser.

Om man istället för 5 timmars förberedelser kan klara sig på 2 timmar, blir kalkylen enligt följande.

10 000 / 5 timmar = 2 000 kronor i timmen.

Timlön netto: cirka 1 000 kronor i timmen.

Nackdelar med att erbjuda föreläsningar

När man utvärderar en idé är det också viktigt att reflektera över eventuella nackdelar. Vilka nackdelar kan man då hitta med att erbjuda föreläsningar?

  • Den största nackdelen är att som med mycket annat som bygger på att sälja sin kunskap så gäller det att lyckas göra sig ett namn och skaffa sig ett visst anseende inom ämnet.
  • Konkurrensen kan också vara hård. Det finns sannolikt redan föreläsare och experter inom de flesta ämnen. 
  • Förutom kunskap och ett visst anseende inom ämnet behöver man också en ha förmågan att göra bra föreläsningar. Det gäller att gilla att prata inför folk helt enkelt. Det innebär att erbjuda föreläsningar kanske inte är något för alla.
  • Tyvärr är det inte säkert att det räcker att vara en bra ansett bra föreläsare med hög kunskap inom ämnet. Man kan också behöva ett bra nätverk. Många förfrågningar om föreläsningar kommer från kontakter inom nätverket. 

Sammanfattning

Att erbjuda föreläsningar är en i grunden mycket enkel affärsidé. Det är också en ganska låg tröskel att prova på den. De stora nackdelarna är dock desamma som med många andra idéer som bygger på att man delar med sig av sin kunskap. Dels behöver man ha en viss auktoritet inom ämnet, och dels så kan konkurrensen vara hård.

Vad tycker du om idén? Är det något du skulle vilja lägga till eller invända emot? Kommentera gärna!