Affärsutveckling

Bättre skalbarhet – vad ska man tänka på?

I det här inlägget ger vi några tips på vad man kan tänka på för att få bättre skalbarhet i sin affärsmodell.

Skalbarhet i affärsmodellen innebär att arbetsbördan inte ökar i samma takt som affärerna ökar. Om man till exempel säljer saft på stranden så innebär ökad försäljning mer arbetsbörda. Införskaffa mer saft, sätta upp fler saftstånd, anställa fler saftförsäljare, och så vidare. Men en skalbar affärsmodell är konstruerad för att kunna hantera 1000 kunder lika lätt som den tidigare kunde hantera 10 kunder.

Digitala affärsmodeller ger bättre skalbarhet

När man börjar lista exempel skalbara affärsmodeller så är det en gemensam nämnare som ofta dyker upp. Det är digitala produkter och tjänster. Det kan vara allt från en så enkel sak som en film som går att hyra via en streamingtjänst till diverse digitala företagstjänster.

Vad beror då detta på? Nedan listar vi några punkter där digitala produkter och tjänster skiljer sig från fysiska.

  • Tillverkning – digitala produkter går att kopiera hur många gånger som helst och behöver inte tillverkas i en fabrik.
  • Leverans – digitala tjänster går att leverera hur många gånger som helst utan att man behöver anställa mer personal.
  • Logistik – digitala produkter kräver inget lager och ingen transport.
  • Automatisering – många digitala produkter och tjänster går att erbjuda helt automatiskt.

Att förmedla en produkt eller tjänst ger ofta bättre skalbarhet

Under det senaste årtiondet har namn som Airbnb och Uber ofta dykt upp som exempel på moderna tjänsteföretag. Varför? För att de själva inte har några hotell eller taxibilar, men ändå är bland världens största aktörer när det gäller att erbjuda semesterboende och taxitransport. Ett svenskt motsvarande exempel är Offerta, som hjälper privatpersoner att komma i kontakt med hantverkare.

Inte nog med att skalbarheten blir bättre av att man knyter ihop två behov med varandra. Det skapas dessutom nätverkseffekter – desto fler som använder tjänsten, desto bättre blir den.

Agilt mindset viktigt

Ett agilt mindset innebär, lite förenklat, att man är inställd på att man kan behöva ändra på saker snabbt. Allt kanske inte blir exakt så som det var planerat, och då måste man snabbt och enkelt kunna anpassa sig efter det. Ordet ”Agile” betyder i det här sammanhanget ungefär ”able to move quickly and easily”.

När du du arbetar för att skapa bättre skalbarhet i din affärsmodell är det viktigt att snabbt kunna tänka om ifall det är något som inte funkar. Eller om något funkar över förväntan. Annars är risken att det uppstår diverse flaskhalsar, ökad försäljning inte går att hantera och den skalbara affärsmodellen tappar sina skalfördelar.