Affärsutveckling, Tips

Vad kännetecknar en bra sidoinkomst?

Vad är egentligen en bra sidoinkomst? Vi listar några egenskaper som du kan hålla utkik efter.

En sidoinkomst är ju allt som oftast något man gör vid sidan av sitt vanliga jobb. Det hör man liksom på namnet. Alltså är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till tid. I det här inlägger så går vi igenom några kriterier som kan vara värdefulla att utgå ifrån om du försöker hitta en bra sidoinkomst, där tid är ett återkommande tema.

Passiv inkomst

En av de mest tidseffektiva sätten att få en bra sidoinkomst på är att hitta en passiv inkomst. Lite förenklat kan man säga att passiva inkomster innebär att du inte behöver arbeta för pengarna – pengarna arbetar för dig. Medan du är på ditt vanliga jobb så kommer pengarna fortsätta att ticka in på ditt konto.

De kanske tydligaste exemplet på en passiv inkomst är inkomster från räntor eller investeringar. Men att hyra ut en lägenhet är också till största delen en passiv inkomst. Visserligen innebär det lite jobb att hyra ut lägenheten. Men när den väl är uthyrd så kommer hyran in varje månad utan att någon extra arbetsinsats krävs.

Skalbarhet

Ett annat sätt att spara tid är om affärsidén är skalbar. Det är ett begrepp man ofta hör i samband med startups och entreprenörskap. Men vad innebär det egentligen?

Definitionen av en skalbar affärsmodell är att arbetsbördan inte ökar i samma takt som försäljningen ökar. Affärsmodellen är konstruerad för att kunna hantera 1 000 kunder lika lätt som den tidigare kunde hantera 10 kunder.

Vi kan ta Spotify som exempel. Om de får in 1 000 nya prenumeranter istället för 10 nya så gör det i princip ingen skillnad i ökad arbetsbörda. Allt sker automatiskt i deras system.

Genom att försöka hitta en skalbar affärsmodell så ökar du dina chanser att det kan bli en bra sidoinkomst eftersom möjligheten finns att öka intäkterna utan att behöva lägga mer tid.

Bra marginaler

Ett annat bra sätt att vara tidseffektiv är att försöka maximera timlönen. Det gör du genom att ha bra marginaler på det du säljer – oavsett om det är en produkt, tjänst eller något du hyr ut.

Detta kanske låter självklart. Att man alltid, i alla affärsidéer, vill ha bra marginaler. I den bästa av världar så är det givetvis så, men det finns alltid andra faktorer att ta hänsyn till.

Marknaden för produkten eller tjänsten är ett bra exempel på detta. Vi kan ta att erbjuda snöröjning som exempel. Stora snöfall kommer inte så många gånger per år, så marknaden är begränsad. Däremot kan timlönen bli hög. Därför passar det utmärkt som en bra sidoinkomst – men kanske sämre som huvudinkomst.

Digital affärsmodell

Att satsa på en digital affärsmodell ökar chansen att den är skalbar. Försäljning av en digital produkt är enkel att automatisera. Däremot kräver försäljning av en fysisk produkt allt som oftast hantering av lager, logistik och mycket annat. Jämför till exempel att sälja fysiska kopior av en bok med att sälja den som e-bok, med automatiskt köp och nedladdning på nätet.

Förutom möjligheten till skalbarhet så sparar man också tid på andra sätt genom att välja en digital affärsmodell. Den går i regel att sköta hemifrån och du slipper dessutom inköp, hantering förvaring, underhåll och försäljning av fysiska produkter.

Detta gäller inte bara försäljning av produkter utan också tjänster. Att frilansa som webbutvecklare kan till exempel ske helt digitalt och kräver ingen fysisk kontakt med dina kunder.

Mer läsning om hur man hittar en bra sidoinkomst

Om du är intresserad av mer läsning om vad som kännetecknar en bra sidoinkomst så finns det många amerikanska sajter som behandlar ämnet. Nedan följer några förslag.