Affärsutveckling, Tips

4 skalbara sidoinkomster

Många drömmer om att hitta en affärsidé där intäkterna kan öka utan att arbetsbördan också gör det. Vi listar 4 skalbara sidoinkomster som du kan testa.

Att en affärsmodell är skalbar innebär att arbetsbördan inte automatiskt ökar i samma takt som försäljningen eller inkomsterna ökar. Fler kunder eller större omsättning innebär inte automatiskt mer jobb.

Läs mer om vad som kännetecknar en skalbar affärsmodell.

Den gemensamma nämnaren för flera av idéerna som vi listar i detta inlägg är att de bygger på att du har kunskap, erfarenheter eller information att dela med dig av. Det kan vara praktiska kunskaper, som till exempel försäljning eller odling. Men också mer teoretiska ämnen som historia eller geografi.

Skapa digitala kurser

Ett sätt att utnyttja din kunskap kan vara att använda den till att skapa digitala kurser som du kan sälja och tjäna pengar på. Tack vare digitaliseringen har utbildning på nätet blir allt vanligare. Coronapandemin accelererade den utvecklingen ytterligare då många gick över till distansundervisning i brist på andra alternativ. Om du är duktig på något så kan du kanske ta rollen som lärare och sätta ihop digitala kurser som du sedan kan sälja på digitalt.

Här kan du läsa hela inlägget om att skapa digitala kurser.

Skriva en e-bok

Att lyckas sälja en e-bok på nätet är kanske inte är den allra enklaste sättet att tjäna pengar, och definitivt inte något för alla. Men om du har byggt upp ett förtroende i din bransch, och dessutom är bra på att paketera din kunskap på ett attraktivt sätt, så kan det absolut vara värt ett försök.

Vi kan ta försäljning som exempel. Rätt paketerat kan en e-bok om detta säkert generera ett visst intresse. Du behöver heller inte sätta ett så högt pris på e-boken. Eftersom att affärsmodellen är skalbar så kan du istället satsa på att försöka sälja den i fler exemplar. 

Här kan du läsa hela inlägget om att skriva en e-bok.

Ge ut ett nyhetsbrev

Ett annat sätt att använda kunskapen kan också vara att ge upp ett nyhetsbrev, som dina prenumeranter får betala för. Jämfört med att ge ut en e-bok så är det kanske inte lika nödvändigt att vara en etablerad expert på området. Ett stort intresse och engagemang kan räcka långt. Nackdelen med nyhetsbrev är dock att det kan vara svårt att sälja in prenumerationer innan brevet finns. Ett alternativ skulle kunna vara en donationsbaserad betalningsmodell. Prenumeranterna får helt enkelt betala om de vill, och vad de vill.

Här kan du läsa hela inlägget om att ge ut ett nyhetsbrev.

Tjäna pengar på investeringar

Det sista förslaget vi listar följer inte samma röda tråd som de övriga tre. Men olika typer av investeringar är antagligen det vanligaste sättet att få en inkomst vid sidan av sitt vanliga jobb. Många månadssparar i fonder och en stor del av alla svenskar har exponering mot olika tillgångsslag indirekt via sin tjänstepension.

Investeringar beskrivs oftast som en passiv inkomst, men den är också skalbar. Det behöver nödvändigtvis inte innebära mer jobb att hantera 10 miljoner i investeringar än att hantera 1 miljon.

Här kan du läsa hela inlägget om att tjäna pengar på investeringar.

Mer läsning om skalbara sidoinkomster

Om du vill läsa mer om skalbara sidoinkomster så kan vi rekommendera det här inlägget från Part-Time Money: 7 Business Ideas that Scale [Plus How to Scale Any Business]