Försäljning, Idéer

Sälja julgranar

Kan man tjäna pengar på att sälja julgranar? Vi går mot juletider och en julgran kommer högst sannolikt att pryda de flesta hem även i år.

För att kunna sälja julgranar behöver man dock givetvis ha tillgång till granar att avverka. Det har man genom att äga skogsmark, eller mark som det går att odla granar på. En del har turen att ha detta inom familjen, till exempel ärvt från tidigare generationer. Andra väljer istället att köpa mark för att kunna odla granar och andra träd.

För lite inspiration på temat kan man läsa om Hanna Lupiner, julgransodlare från Gränna, i den här artikeln från Skogsstyrelsen.

För fler förslag på hur man kan tjäna pengar på skogsmark, läs exempelvis om idén att sälja ved.

Kalkyl

Vad en julgran kostar kan förstås skilja sig på olika ställen i landet. Detta eftersom tillgång och efterfrågan ser olika ut. I Norrland finns det till exempel massor av skog, men färre människor. Då blir priset sannolikt lägre. I våra storstadsregioner bor det massor av människor, samtidigt som tillgången på skogsmark är något mindre. Då blir priset troligen högre.

Låt oss räkna på två olika priser, 250 och 500 kronor per julgran. Det lägre priset är för landsbygd och det högre för att sälja inne i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Om man säljer 100 granar per år ser kalkylen ut enligt nedan.

250 kronor x 100 = 25 000 kronor

500 kronor x 100 = 50 000 kronor

Att odla granarna kostar inte särskilt mycket. Däremot tar det uppåt 8-10 år för dem att växa till sig och skogen behöver hållas efter under den tiden. Man behöver till exempel rensa gräs och sly runt granarna för att de ska kunna växa bra. Detta arbete behöver man såklart ta ta med i beräkningen av hur lönsamt det kan vara att sälja julgranar.

Om försäljningen kan generera mellan 25 000 och 50 000 kronor per år så ser det onekligen ganska attraktivt ut. Även om man tar hänsyn till det relativt tunga arbete som det kräver. Men då krävs det givetvis att man kommer upp i dessa volymer.

Nackdelar med att sälja julgranar

Det är även viktigt att fundera kring vilka nackdelar som finns med en affärsidé. Det kan vara allt från mycket administration till rena risker. Vilka nackdelar finns med att sälja julgranar?

  • Den mest uppenbara nackdelen är givetvis att de bara går att sälja under ett par veckor i december.
  • Som tidigare nämnts så tar det 8-10 år för granarna att växa till sig.
  • Det är ett relativt tungt arbete som sannolikt inte passar alla.

Sammanfattning

Att sälja julgranar möter ett grundläggande behov som väldigt många människor har. En förutsättning är dock givetvis att man har någonstans att odla granarna. En nackdel är att det är en verksamhet som bara går att bedriva under en liten del av året. Men det kan man ju också se som en fördel, att man koncentrerar sitt sidoprojekt till ett par veckor per år. Om man kan komma upp i de volymer som anges i vår kalkyl så finns också potential till en ganska bra sidoinkomst.

Vad tycker du om idén? Har du något du skulle vilja lägga till eller påpeka? Kommentera gärna!