Investeringar

Passiv inkomst från aktieutdelning varje månad

Att investera i så kallade månadsutdelare kan ge en passiv inkomst från aktieutdelning varje månad. I det här inlägget listar vi 10 exempel på bolag med månadsvis aktieutdelning.

Investeringar i aktier som ger regelbunden aktieutdelning till sina aktieägare är en populär strategi bland aktiesparare. När man investerar i utdelningsaktier blir det enklare att inte stirra sig blind på aktiekursen. Så länge företaget går bra och har råd att fortsätta med sina aktieutdelningar så gör det inte så mycket om kursen går ner lite under en period. Kanske är det till och med ett läge att köpa mer aktier i bolaget, eftersom man då får samma framtida utdelning per aktie men till ett lägre pris. 

I Sverige är det vanligast att ge aktieutdelning en gång per år, medan det i exempelvis USA är vanligast att ge det en gång per kvartal. Det finns dock företag som ger aktieutdelning varje månad, både i Sverige och i USA. I det här inlägget tar vi upp några exempel.

Observera dock att aktierna listas som inspiration och inte som rekommendationer. Att investera pengar i aktier innebär alltid ett risktagande och man bör alltid göra sin egen analys innan man investerar i något.

Månadsutdelare i Sverige

På den svenska börsen finns det i dagsläget bara ett bolag som ger aktieutdelning varje månad. Det är Cibus Nordic Real Estate, ett fastighetsbolag som äger butiksfastigheter i Sverige och Finland. Nästa år kommer även SBB, ett fastighetsbolag som inriktar sig på samhällsfastigheter (till exempel skolor, sjukhus och vårdcentraler) att börja dela ut pengar varje månad till aktieägarna.

Månadsutdelare i USA

Även i USA är det oftast fastighetsbolag som ger månadsvis aktieutdelning. Nedan följer ett par exempel.

  • Realty Income äger (precis som Cibus) butiksfastigheter samt en del fastigheter inriktade på nöjen, som exempelvis biografer och gym. De har ett stort fokus på verksamheter som bedöms som icke konjunkturkänsliga. Alltså sånt som vi alltid behöver, som mat och medicin. En av deras största kunder är apotekskedjan Walgreens.
  • Stag Industrial äger mindre industrifastigheter, som ofta används inom lager och logistik. En av deras största kunder är Amazon och en annan är FedEx, så de har bra exponering mot den växande e-handeln.
  • SL Green Realty är den största fastighetsägaren inom kontor på Manhattan. Kontorsmarknaden har ju varit satt under en del press under coronapandemin, men just på Manhattan borde det trots allt finnas stor efterfrågan även i en verklighet där fler jobbar hemifrån.
  • LTC Properties äger fastigheter inom hälsovårdsektorn, bostäder för seniorer, skolor och serviceboenden. Påminner alltså en del om svenska SBB i vilken typ av fastigheter de äger.

Månadsutdelare i Kanada

Också i Kanada finns det en del fastighetsbolag som är månadsutdelare, men vi har istället valt att lista några företag inom andra sektorer. Bland annat inom förnybar energi.

  • TransAlta Renewables är ett energibolag inriktat på framförallt förnybara energikällor som vind- och solkraft. Men också en del naturgas. Agerar främst i USA, Kanada och Australien.
  • Northland Power har en liknande profil och energimix som TransAlta Renewables, men är något större och har kunder över hela världen.
  • Exchange Income Corp är ett så kallat förvärvsbolag, som köper upp mindre, ofta familjeägda, företag inom flyg-och tillverkningsindustrin. Flygindustrin kanske inte låter så attraktivt i dessa tider, men det är nischade bolag med fokus mer på transport än personflyg.
  • Savaria Corp tillverkar utrustning som hjälper människor som har nedsatt rörlighet. Oftast handlar det om olika typer av rullstolshissar, till exempel vertikala hissar eller trapphissar.

Vill du läsa mer om aktieutdelning?

Det finns massor av aktiebloggar som i första hand fokuserar på utdelningsaktier. Vi listar några lästips nedan. Flera av dem listar i sin tur ytterligare lästips på sina bloggar.