Allmänt

Mikroföretagarkonto skulle kunna förenkla sidoinkomst

Ett så kallat mikroföretagarkonto som schablonbeskattas skulle kunna göra det enklare för dig som har en sidoinkomst men inte vill starta eget företag.

Vi har vid flertalet tillfällen tagit upp hur man ska göra för att följa skattelagstiftningen vid eventuella sidoinkomster. Till exempel gällande hur man definierar inkomst av hobbyverksamhet. Under hösten 2021 presenterade en utredning från regeringen ett förslag för ett så kallat mikroföretagarkonto. Syftet är skulle att göra det enklare för personer som har mindre sidoinkomster eller vill testa att driva företag. Till exempel ungdomar, studenter, pensionärer eller personer som är aktiva inom den så kallade gig-ekonomin.

Förslaget innebär att man gör det möjligt att öppna ett särskilt konto som får namnet mikroföretagarkonto. Där kan den som har sidoinkomster sätta in dessa. Kontot schablonbeskattas sedan och kontots ägare slipper därmed själv betala inkomstskatt och sociala avgifter. Dock så omfattar det inte moms.

Omsättningsgränsen är enligt förslaget 120 000 kronor per år. Den schablonskattesats som utredningen nämner är 30 procent. Det skulle då i praktiken fungera ungefär som med det schablonbeskattade kontot för kaptial, ISK. Där registreras alla insättningar automatiskt och skickas till Skatteverket.

Förslaget blir dock svårt att genomföra så länge gränserna för moms och reglerna kring bokföringsskyldighet förblir oförändrade. Det påpekar Branschorganisationen FAR i ett remissvar, enligt deras medlemstidning Balans.

Nu har dock ett första steg tagit för att göra just detta, då regeringen har lämnat en proposition om att höja omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt från 30 000 kronor per år till 80 000 kr per år. Det är ett steg i rätt riktning eftersom en omsättning upp till 80 000 skulle kunna bli relativt enkel att hantera i kombination med ett mikroföretagarkonto.

Eftersom mikroföretagarkonto ännu bara är ett förslag så ska vi nog inte räkna med att det blir verklighet inom den närmaste tiden. Tidningen Konsult skriver i sin kommentar till förslaget att ett tänkbart införande skulle kunna vara omkring 2024.

Mer läsning om mikroföretagarkonto

Om du vill fördjupa dig och läsa hela förslaget så kan du hitta utredningen från 2021 här.