Idéer, Investeringar

Investera i skog

Kan man tjäna pengar på att investera i skog? Det är en vanlig tillgång att investera i, och ger ofta en relativt stabil avkastning.

Vi har tidigare skrivit om att sälja ved. Det är något som många som bor på landsbygden sysslar med i såväl stor som liten omfattning. Vissa äger stora områden skog och gör det mer eller mindre professionellt, andra har mindre skogsområden och har det som en liten extra inkomst.

För att kunna sälja ved behöver man dock givetvis ha tillgång till träd att avverka. Det har man genom att äga skogsmark. Men det går också att äga skog enbart som en investering. I det här inlägget kikar vi lite närmare på att investera i skog och få avkastning på det. Oavsett om man tänkt jobba aktivt med avverkning och försäljning eller om man vill vara en mer passiv ägare.

Kalkyl

Skogssällskapet rekommenderar att den som investerar i skog är långsiktig. 10-15 år framåt i tiden bör man behålla investeringen. Värdeökningen på skog har varierat över tid, men utslaget på en längre tidsperiod så kan man räkna med cirka 2-4 procents värdeökning per år.

Utöver detta så tillkommer också den avkastning som skogen kan ge i form av avverkning och försäljning av virke. Priset på skogsmark och virke är också tätt sammanflätat, vilket framgår nedan.

Att köpa en hektar skog kostar enligt källor mellan 30 000 kronor och 125 000 kronor, beroende på var i Sverige den ligger. I norra Sverige finns det mer skog, det är längre transporter och det finns mindre köpkraft, medan det är tvärtom i södra Sverige. Därför blir skogen mer värd i söder än i norr. Samma princip gäller försäljningspriser för virke per kubikmeter. I norr ligger de runt 300 kronor medan de i söder kan ligga på 800 kronor. En kubikmeter motsvarar, lite ungefärligt räknat, ett stort träd.

Utöver värdetillväxten finns det alltså en möjlighet att tjäna en del på avverkning. Låt oss räkna på de prisuppskattningar som anges för mellersta Sverige. Cirka 80 000 kronor per hektar och cirka 500 kronor per kubikmeter ved.

Om man utifrån den kalkylen avverkar 50 träd per år skulle det inbringa cirka 25 000 kronor. Den som har orken och utrustningen kan såklart göra det själv. Annars är ett alternativ att leja ut det till någon och bara ta en mindre del, låt säga 20 procent, av intäkterna. Det blir i så fall 5 000 kronor i nästan helt passiv inkomst.

En investering på 100 000 kronor – 1,25 hektar enligt kalkylen ovan – skulle alltså kunna ge följande avkastning på 10 år:

  • Värdeökning ala 3 procent per år = cirka 35 000 kr
  • Intäkt från avverkning av 50 träd per år = 50 000 kr
  • Summa: 85 000 kr

Nackdelar med att investera i skog

Som vanligt så finns det såklart också nackdelar med att investera i skog.

  • Även om skogens värdeökning kan ge avkastning som en slags passiv inkomst så är det en hel del jobb med att äga skog. Avverkning och försäljning av skogen kräver investeringar i utrustning och arbetskraft och skogen behöver dessutom underhållas.
  • Som med alla investeringar finns det risker. Skogen kan brinna ner, drabbas av stormar eller ohyra.

Sammanfattning

Att investera i skog är en enkel affärsidé som passar särskilt bra för den som har ett intresse skog och mark och gärna vistas ute på sina marker. Som investering kan det också vara ett intressant alternativ till aktier, fastigheter och liknande tillgångar. Men samtidigt är det en del jobb med att underhålla skogen. Om man dessutom avverkar skog själv ska man veta att det är ett tungt och slitsamt arbete som kanske inte passar alla.

Vad tycker du om idén? Är det något du vill lägga till eller påpeka? Kommentera gärna!