Allmänt

Tjäna pengar genom att posta brev

Det här inlägget är ett betalt samarbete med Quotas. Sidoprojekt gör dock bara betalda samarbeten när vi anser att vi kan producera innehåll som är lika relevant som våra redaktionella texter.

Att delta i olika typer av undersökningar på nätet är en vanlig sidoinkomst för många. Men det finns också analoga motsvarigheter. Undersökningsföretaget Quotas söker just nu deltagare till en studie för PostNord. Deltagarna kommer att skicka och ta emot ett antal brev i veckan. Det går även att delta med företagsadress – då behöver man enbart ta emot brev.

Det som vi tyckte lät intressant med den här undersökningen är att dem ger en fast månadspremie, samt att uppgifterna enkelt kan integreras med vardagliga rutiner. Månadspremien går att ta emot som utbetalning till bankkonto, PayPal eller som presentkort. Studien kommer att pågå i flera år, så för den som vill finns det alltså möjlighet att få en återkommande intäkt under ganska lång tid.

Vad förväntas av deltagarna?

Med privatadress som endast mottagare förväntas man:

  • Att ta emot 3 – 8 postförsändelser i veckan från andra deltagare.
  • Att knappa in uppgifterna om de mottagna och skickade breven på Quotas webbplats eller i deras app (helst samma dag, men minst två gånger i veckan).

Detta ger en månadspremie på 120 kronor.

Med privatadress som mottagare och avsändare förväntas man:

  • Att ta emot 3 – 8 postförsändelser i veckan från andra deltagare.
  • Att skicka 5 – 8 brev i veckan till andra deltagare. (breven är helt förberedda inklusive porto, du behöver bara lägga dem i en brevlåda).
  • Att knappa in uppgifterna om de mottagna och skickade breven på Quotas webbplats eller i deras app (helst samma dag, men minst två gånger i veckan).

Mottagandet av testbrev ger en månadspremie på 120 kronor. Utöver det erhåller du som ”avsändare” upp till 5 kronor extra per brev som du har skickat.

Premien för skickade testbrev sätts samman på följande vis: 3 kr per registrerat brev plus 2 kr per inskanning av den använda brevlådans QR-kod (alltså t.ex. 5 kr x 24 brev/månad = 120 kronor). Tillsammans med mottagarpremien på 120 kronor är din totala månadsbonus 240 kronor.

Att skanna brevlådans QR-kod görs enkelt med din mobiltelefon när du lägger testbrevet i brevlådan. Informationen ger Quotas en högre pålitlighet av mätningen och blir därför extra belönat.

Med företagsadress förväntas man:

  • Att få 3 – 8 brev i veckan från andra deltagare.
  • Att knappa in uppgifterna om de mottagna breven på Quotas webbplats eller i deras app (helst samma dag, men minst två gånger i veckan).

Detta ger en månadspremie på 200 kronor.

Som anställd i ett företag kan du också delta med din arbetsgivares adress, så länge det är säkerställt att du får posten. Som företagsadress gäller även enpersonsföretag, så länge det finns ett företagsnamn.

Hur mycket jobb är det?

För dig med dagliga rutiner som innebär att du ofta passerar en brevlåda så är det antagligen ganska smidigt att posta brev regelbundet och kräver inte någon större arbetsinsats. Det kan till exempel vara att du redan skickar en del brev, eller att du daglighandlar i en mataffär med postservice. Det gäller bara att komma ihåg att ta med sig breven.

Vill du veta mer?

Mer information och ansökan till studien hittar du på Quotas webbplats.