Idéer, Tjänster

Förmedla tjänster

Har du ett stort nätverk av duktiga yrkespersoner? Då kanske du kan förmedla tjänster åt dem och få en liten provision på det.

Tidigare har vi tagit upp exemplet att agera headhunter. Den här idén bygger på en liknande princip. Genom att första hand ha ett stort nätverk med duktiga yrkespersoner och tjänsteföretag, och i nästa led ett stort nätverk i allmänhet, skulle du kunna agera förmedlare av olika typer av tjänster. Det kan vara allt ifrån att förmedla en husrenovering till en snickarfirma till att förmedla en konsulttjänst åt ett it-företag.

Till skillnad mot headhunting-idén, som utifrån vårt förslag ändå innebär lite jobb, så handlar det i detta fall mer om en ren förmedlingstjänst. Mindre jobb för dig, vilket också speglar sig i hur mycket betalt du kan ta.

Det bör dock tilläggas att detta är en tjänst som en del förväntar sig gratis. Antagligen i ännu större utsträckning än i headhunting-fallet. Mer om detta under avsnittet “Nackdelar”.

Kalkyl

Kalkylen är rak och enkel. Om du lyckas förmedla ett uppdrag åt företaget i fråga så tar du en liten avgift för det. Man skulle i princip kunna säga att du är en slags extern säljare åt företaget.

Avgiften kan vara fast eller provisionsbaserad. Sannolikt är det enklare att ta en fast avgift som är relativt låg, låt säga någon tusenlapp för ett uppdrag på runt 100 000 kronor. Då handlar det om så små summor i sammanhanget och det är lättare att komma överens på förhand. Och om företaget i fråga ser möjligheten till få ett till uppdrag värt 100 000 kronor av dig i framtiden så är de ju dumma om de skulle börja bråka om ditt arvode.

Låt oss räkna på ett pris på 1 000 kronor per uppdrag.

10 förmedlingar under ett år = 10 000 kronor

Fördelen med detta är att det är minimalt med jobb. Du rekommenderar bara företaget och förmedlar kontakten. Därför är det också viktigt att inte göra anspråk på för mycket pengar i provision. 1 000 kronors lön för någon halvtimmes jobb är ändå helt OK.

Nackdelar med att förmedla tjänster

Vilka nackdelar finns då med att förmedla tjänster? Att fundera kring det är också en viktig del av analysen. Det kan vara allt från mycket administration till rena risker.

  • Ett stort minus är att detta är något som många helt enkelt inte vill betala för. De ser på det som en form av “tjänster och gentjänster”, alltså att de gärna återgäldar tjänsten men inte betalar för den. Det är givetvis en inställning man måste respektera och ett hinder man får räkna med att stöta på regelbundet om man vill testa den här idén.
  • Man behöver ha en god relation till de man förmedlar tjänster år. Det handlar mycket om förtroende. Kan man lita på att företaget som erbjuder tjänsten erkänner förmedlarens del i försäljningen? Annars får man ju ingen provision.

Sammanfattning

Att att använda sig av sitt nätverk till att tjäna lite extra pengar genom att försöka förmedla tjänster är en idé som är superenkel i sitt utförande och som heller inte innebär särskilt mycket jobb. Men enkelheten är också den största svagheten. Många tycker helt enkelt inte att detta är något de ska betala något för. Detta är en idé som bygger mycket på goda relationer och ömsesidigt förtroende. Men om man lyckas bygga det så finns det absolut potential till lite extra inkomster.

Vad tycker du om idén? Är det något du vill lägga till eller påpeka? Kommentera gärna!