Idéer, Tjänster

Extraknäcka som headhunter

Har du ett stort nätverk av duktiga yrkespersoner? Ibland kan du kanske hjälpa dem att hitta ett nytt jobb – och samtidigt få en provision av företaget som anställer dem? Att extraknäcka som headhunter skulle kunna vara ett kul sätt att använda sig av sitt nätverk. Både för att hjälpa människor till nya jobb och för att tjäna lite extra pengar.

Hur fungerar detta då? Lite förenklat så funkar det så att arbetsgivaren som ska anställa kontaktar dig och frågar om du vet någon bra person. Du kollar runt i ditt nätverk, väljer ut någon som du tror skulle passa och frågar hen om det skulle kunna vara aktuellt att träffa arbetsgivaren i fråga. Om svaret är ja så matchar du ihop dem.

Det bör dock tilläggas att detta är en tjänst som en del förväntar sig gratis. Givetvis kan man också hjälpa till gratis ibland. Särskilt om det är personer man har en lång och bra relation med som ska rekrytera. Det kan till och med vara bra eftersom det bygger ditt varumärke. Men om personer du inte den typen av relation med, eller inte ens känner, hör av sig med en förfrågan – då kan du absolut ta betalt.

Se det lite som att du lånar ut din lägenhet till en vän eller släkting. Det kan man naturligtvis göra gratis. Men om någon i den personens vänkrets sen hör av sig med en förfrågan – då kan du såklart ta ut en hyra.

Kalkyl

Kalkylen för en headhunter är ganska enkel. Om du lyckas hitta någon som passar för tjänsten och tackar ja till jobbet så tar du en “hittelön” från arbetsgivaren som anställer. 

Vad är de beredda att betala beror givetvis på vad det handlar om för typ av tjänst. Gäller det chefs- och specialisttjänster är många arbetsgivare nog beredda att betala en del för att få hjälp att hitta rätt person. Men de kan också vilja ha hjälp även med andra typer av tjänster. Om det råder brist på personal inom branschen till exempel.

Även din egen status inom branschen påverkar. Om de ser dig som någon med hög kunskap så har de såklart också stort förtroende för att personen du hittat också har det och är sannolikt mindre priskänsliga.

Låt oss för enkelhetens skull räkna på ett pris på 10 000 kronor per rekrytering.

5 rekryteringar under ett år = 50 000 kronor

10 rekryteringar under ett år = 100 000 kronor

Hur mycket jobb innebär då varje rekrytering? För att visa sig seriös så bör man givetvis ha en dialog med den som vill rekrytera. Man bör ta reda på vilka egenskaper de vill se hos den sökande och sedan ta detta vidare med de som man sedan kontaktar.

Detta behöver dock inte ta så mycket tid. Problemet är istället att det sannolikt kommer vara en stor andel av dessa samtal som inte leder till någon rekrytering, och därmed en provision. Man får helt enkelt räkna med en del jobb utan provision. Det blir en del av kalkylen.

Nackdelar med att extraknäcka som headhunter

En viktig del av analysen är också att fundera kring vilka nackdelar som finns med en idé. Allt från mycket administration till rena risker. Vilka nackdelar finns då med att extraknäcka som headhunter?

  • Det behövs en viss status i sin bransch för att få den här typen av förfrågningar. Särskilt om det också innefattar en provision, vilket det ju behöver göra för att det ska bli någon inkomst.
  • Som tidigare nämnt så behöver man vara beredd på att det kan blir en del processer som inte leder till någon rekrytering.
  • Tjänsten man erbjuder kan uppfattas som lite otydlig jämfört med andra typer av tjänster. Vad är det egentligen man levererar? Därför är det viktigt att vara tydlig gemtemot arbetsgivaren man hjälper. Både med vad de kan förvänta sig från dig och att du förväntar dig en betalning om det leder till en anställning av en person du hittat.

Sammanfattning

Att extraknäcka som headhunter kan vara ett smart sätt att använda sig av sitt nätverk till att tjäna lite extra pengar. Dessutom hjälper man ju smarta människor till nya och förhoppningsvis roliga jobb. Dock så behövs en viss status och ett stort nätverk. Det är alltså inte givet att man lyckas med projektet.

Vad tycker du om idén? Är det något du vill lägga till eller påpeka? Kommentera gärna!