Uthyrning

Tjäna pengar på att hyra ut saker

Att hyra ut saker kan vara ett smart sätt att tjäna pengar. Särskilt om man riktar in sig på produkter som många vill ha tillgång till men färre har ett särskilt stort intresse av att köpa eller äga.

Vi kan använda en borrmaskin som exempel. En borrmaskin kanske inte är jättedyr, en sökning på Google visar att många kostar mellan 500 och 2000 kronor, men om man inte ämnar använda den så ofta kan det fortfarande kännas som en onödig utgift för många. Lägg där till argumentet att man kanske inte vill ha en borrmaskin ligga hemma i ett skåp och ta upp plats. Särskilt inte om man bor i en trång lägenhet i innerstan.

Så varför inte bara hyra en borrmaskin när man behöver den? Om det är tillräckligt många som tycker det är ett bra alternativ så kan det finnas en marknad för uthyrning.

Med en enkel kalkyl på att en borrmaskin kostar 1000 kronor att köpa och sedan går att hyra ut för 100 kronor så har den betalat av sig efter 10 uthyrningar och kan sedan börja dra in pengar.

Vad för typ av produkter är bra att hyra ut?

  • Produkter som är billiga att införskaffa relativt vad du kan hyra ut dem för. Det som kännetecknar dessa produkter kan vara att användaren/kunden inte vill köpa dem av praktiska skäl (de tar kanske mycket plats) eller att de behöver dem vid en specifik tidpunkt (användaren/kunden är på semester och vill hyra en cykel). Om produkten exempelvis bara kostar 500 kronor att införskaffa och går att hyra ut för 200 kronor så börjar uthyrningen gå med vinst redan efter 2,5 uthyrningar. Istället för efter 10 uthyrningar, som i exemplet med borrmaskinen.
  • Produkter som är slittåliga. Desto fler gånger det går att hyra ut dem innan de går sönder, desto mer avkastning kan de ge innan man behöver byta ut dem.
  • Produkter som är enkla att hantera. Komplexa produkter kan behöva förklaras eller demonstreras för användaren/kunden, vilket tar tid. Det finns också risk för att ytterligare tid kan behöva läggas på support under perioden för uthyrningen. Det ökar också risken för missnöje hos kunden, vilket kan leda till bad will eller i värsta fall krav på återbetalning.
  • Produkter som inte är för stora och otympliga. Här blir det en viss balansgång. Som vi tidigare nämnt så kan ju just detta vara ett argument för varför många skulle vara intresserade av att hyra produkten istället för att köpa, till exempel ett stort partytält. Men samtidigt så försvårar det såväl logistiken som förvaringen. Det är enklare att hyra ut en produkt som går att hämta i en väska än något som man behöver hämta i bil.

Hur går man tillväga?

I dagens digitala värld så är det enkelt att testa en idé via en app, exempelvis Hygglo. Då behöver du bara ha en enda produkt och kan börja testa marknaden för din idé i skarpt läge direkt.