Tips

5 tips för ett bra kassaflöde

Ett bra kassaflöde är viktigt för småföretagare, och för dig med en sidoinkomst i synnerhet. Vi ger några tips på vad som kan vara bra att tänka på.

Kassaflödet visar hur stor del av företagets likvida medel som stannar kvar i kassan efter att alla kassaflödespåverkande transaktioner är gjorda. När pengar kommer in i form av exempelvis försäljning så växer kassaflödet, medan betalningar gör att kassaflödet minskar.

För den som bedriver affärsverksamhet är kassaflödet ett viktigt nyckeltal. Om verksamheten bedrivs i liten skala, till exempel som ett sidoprojekt, är det extra viktigt att ha ett bra kassaflöde. Men hur får man det? Vi tipsar om några saker som kan vara bra att tänka på.

Fakturera snabbt

Tid är pengar. För dig som fakturerar finns det ingen anledning att vänta med att skicka en faktura på ett utfört uppdrag. Så fort uppdraget är klart bör du skicka fakturan. Desto fortare du skickar den, desto fortare får du betalt.

Ha koll på ditt lager

Du som säljer saker har mycket att vinna på att ha koll på ditt lager. Ett för stort lager binder upp kapital. Samtidigt så vill du givetvis inte få slut på produkter att sälja. Genom att inventera lagret ofta och ha koll på vilka saker som säljer bra så kan du optimera lagret och undvika att binda upp för mycket av kassan där.

Var smart gällande inköp och underhåll

För dig som hyr ut saker finns det mycket pengar att spara på att tänka smart gällande de löpande utgifterna. Sakerna du hyr ut kommer att slitas och går sönder. Men genom att välja slittåliga produkter från början håller de längre. Dessutom blir det också lättare att förlänga livslängden genom att reparera istället för att behöva köpa nytt.

Ge dina kunder incitament att betala snabbt

Det är självklart att sträva efter att ha en bra relation till sina kunder i allmänhet. Det gör du först och främst genom att ge uppmärksamhet, vara lyhörd och göra ett bra jobb. Men det kan också vara smart att vara extra generös mot de kunder som betalar sina fakturor snabbt. Uppmuntra dem med en blomma och visa att du uppskattar det. Du kan också erbjuda lite rabatt till kunder om de kan tänka sig att betala inom ett par dagar.

Se över utgifter regelbundet

Att spara pengar är indirekt också ett sätt att tjäna pengar, det har vi varit inne på tidigare. En viktig del i att få ett bra kassaflöde är alltså att ha stenkoll på de utgifter som är kopplade till ditt sidoprojekt. Se över dessa regelbundet och utvärdera om de är nödvändiga eller inte.