Affärsutveckling

Hur bygger man ett starkt varumärke för sitt sidoprojekt?

Hur står man ut från mängden med sin produkt eller tjänst? Om man säljer något som är snarlikt det konkurrenterna säljer och inte vill konkurrera med ett lägre pris – vad gör man då?

Ett alternativ kan vara att satsa på att bygga ett starkt varumärke.

Varumärken är en hel vetenskap som går att tillägna hela böcker åt, så detta inlägg kommer bara beröra det lite kort för att du som har ett sidoprojekt ska få lite vägledning kring hur du kan ge din produkt eller tjänst ett starkare varumärke.

Vad är ett varumärke?

Så här definierar Wikipedia ett varumärke.

“Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Varumärken är en typ av immateriell tillgång. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten. Varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens positiva intryck hos konsumenten.”

Förutom att vara en fysisk symbol, en logotyp som man kan se eller till och med ta på, så är ett varumärke också alla samlade intryck som leverantören av produkterna eller tjänsterna står för hos konsumenterna.

Vad är varumärkeskännedom?

Tänk dig att du står vid en hylla i mataffären och ska välja tandkräm eller ketchup. Vad väljer du?

Om du är prismedveten kanske du väljer den billigaste produkten. Men om du inte bryr dig så mycket om priset kommer du sannolikt att välja något som du känner igen.

Varumärken som många känner igen i den här kategorin är exempelvis Felix och Heinz för ketchup och Colgate och Sensodyne för tandkräm. De har helt enkelt hög varumärkeskännedom, vilket gör att många väljer dem framför andra likvärdiga produkter.

Något som är viktigt att tänka på att hög varumärkeskännedom inte automatiskt ger ett starkt varumärke. Varumärken kan vara både välkända och ökända.

Vad kännetecknar ett starkt varumärke?

Många förknippar starka varumärken med Apple, Tesla och andra coola företag. Men att vara cool är inget måste för att ett varumärke. Det som dock kännetecknar i princip alla starka varumärken är att de är tydliga. Man vet var man har dem helt enkelt. Ett spretigt varumärke, som försöker vara rolig och allvarlig på samma gång och som man inte riktigt vet var man har blir däremot sällan någon hit.

Tänk på det som en High School-film.

Den coola killen eller tjejen: tydlig – starkt varumärke.

Nörden: tydlig – starkt varumärke.

Huvudpersonen i filmen som gör en resa och finner sig själv – ganska otydlig och med svagt varumärke under resans gång, vilket allt som oftast leder till diverse problem i olika relationer till vänner och familj. I slutet av filmen brukar det dock falla på plats och bli tydligt.

Vad kan jag göra för att bygga ett starkt varumärke?

När det gäller att driva sidoprojekt och bygga varumärken för dem är det bra att sätta rimliga förväntningar. Det kommer sannolikt bli tufft att börja från noll och skapa någon Apple- eller Tesla-coolness. Men det finns flera saker man kan göra för att sticka ut från mängden, även i det lilla.

Arbeta metodiskt och strukturerat

När man bygger sitt varumärke är det viktigt är att ha en tydlig bild av vilka värderingar det står för. Värderingarna bör vara grunden för hur varumärket agerar i olika situationer. Sen kan man metodiskt arbeta för att bygga på den bilden. Det finns metoder som går att använda både för att identifiera hur ett varumärke uppfattas i dagsläget och för hur man ska arbeta för att positionera sig på ett visst sätt.

NeedScope, som används av Kantar Sifo, är en modell där varumärken delas in i extroverta kontra introverta på den ena axeln och som individualistiska kontra tillhörande på den andra. Ben & Jerry’s är ett exempel på ett varumärke är extrovert på ena axeln och tillhörande på andra, medan bilmärken som BMW och Audi är introverta och individualistiska.

Thought leadership kan ge ett starkt varumärke

Ett sätt att bygga ett starkt varumärke är att jobba med så kallat “thought leadership”. Det innebär på ett ungefär att etablera sig själv som en auktoritet inom sitt område. Genom att delta i samtal, diskussioner och på andra sätt dela med sig av sin kunskap kan man visa att man att ligger i framkant av utvecklingen att man också bidra till att driva den vidare. Det enklaste sättet att jobba med detta är att aktivt i sociala medier eller andra forum på nätet, eller att dela med sig av kunskap på en egen blogg eller sajt.

Ökad varumärkeskännedom genom PR

När många pratar om en produkt eller tjänst i samtal med vänner, kollegor och bekanta så ökar förstås varumärkeskännedomen. Ibland sker detta tack vare att produkten eller tjänsten är så extremt bra, men oftast behöver man arbeta aktivt med att nå ut till konsumenterna. Ett sätt att göra det är att sätta produkten eller tjänsten i en kontext som gör den mer relevant för människor, till exempel genom att koppla den till dagsaktuella ämnen. 

Eftersom det är sidoprojekt vi fokuserar på är det inte att få Dagens industri att skriva om ditt varumärke som vi syftar på. Istället snarare att använda sociala medier till att koppla ditt varumärke till dagsaktuella frågor som människor kan relatera till. Om du hyr ut kajaker, varför inte skriva om staycation-trenden eller gröna vågen? Det går dessutom utmärkt att kombinera detta med en satsning på Thought leadership, som nämndes i föregående stycke.